Thứ Năm, 21 tháng 8, 2014

Kiên Giang: Quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lậpỦy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 19/8/2014 về Quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.


Mức thu học phí đối với địa bàn các phường và thị trấn
- Mẫu giáo một buổi 50.000 đồng/tháng/cháu
- Nhà trẻ, mẫu giáo bán trú 75.000 đồng/tháng/cháu
- Trung học cơ sở 50.000 đồng/tháng/học sinh
- Trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông 75.000 đồng/tháng/học sinh
Mức thu học phí đối với địa bàn xã
- Mẫu giáo một buổi 25.000 đồng/tháng/cháu
- Nhà trẻ, mẫu giáo bán trú 35.000 đồng/tháng/cháu
- Trung học cơ sở 25.000 đồng/tháng/học sinh
- Trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông 40.000 đồng/tháng/học sinh
Tổ chức thu học phí: Giáo dục mầm non thu theo tháng thực học.
Giáo dục phổ thông mỗi năm thu học phí 9 tháng, gồm: Học kỳ I thu 5 tháng, học kỳ II thu 4 tháng.
Các quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, tổ chức thu và sử dụng học phí: Thực hiện theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015; Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015 và các quy định hiện hành.
Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 18/2010/QĐ-UBND ngày 13/8/2010 của UBND tỉnh về việc ban hành mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập năm học 2010-2011 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang./.

Quyết định 22/2014/QĐ-UBND
Theo: website Kiên GiangBài viết liên quan: