Thứ Sáu, 22 tháng 8, 2014

[Mini Game] Thử tài đoán địa điểm (tuần 1)[Mini game] Thử tài đoán địa điểm là một trò giải trí nhỏ. Hằng tuần, admin sẽ đưa ra một vài hình ảnh, video clip hoặc một gợi ý cho địa điểm cần đoán (sẽ là một địa danh, địa điểm ở Hà Tiên). Mọi người tham gia đoán bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới.

Bạn là "Thổ địa Hà Tiên"? hay bạn chỉ là khách du lịch đến Hà Tiên?...hãy cùng đoán để xem ai tinh mắt hơn nhé.

Hình ảnh gợi ý

[Mini game] Thử tài đoán địa điểm tuần 1 - bản thử nghiệmBài viết liên quan: