Thứ Bảy, 6 tháng 9, 2014

Ca sĩ Ngô Thủy Tiên sẽ biểu diễn tại Bar-cafe Hương Xưa (Hà Tiên) vào ngày 06/9Ca sĩ Ngô Thủy Tiên sẽ biểu diễn tại Bar-cafe Hương Xưa vào ngày 6/9 các bạn hãy đến xem và ủng hộ Bar nhé

Bài viết liên quan: