Thứ Bảy, 6 tháng 9, 2014

Nhóm Baby Girl sẽ biểu diễn tại Bar-cafe Hương Xưa vào ngày 07/9Nhóm Baby Girl sẽ biểu diễn tại Bar-cafe Hương Xưa vào ngày 7/9 các bạn hãy đến xem và ủng hộ Bar nhé.
Bài viết liên quan: