Chủ Nhật, 15 tháng 11, 2015

9 di tích được xếp hạng ở Hà TiênTrong 9 di tích được xếp hạng ở Hà Tiên, có 5 di tích được công nhận cấp Quốc gia, 4 di tích được công nhận cấp tỉnh.
TÊN DI TÍCHNGÀY CÔNG NHẬNCẤP
Di tích lịch sử nhà tù Hà Tiên05/09/1989Quốc gia
Di tích thắng cảnh Thạch Động21/01/1989Quốc gia
Di tích thắng cảnh Mũi Nai21/01/1989Quốc gia
Di tích lịch sử văn hóa Bình San21/01/1989Quốc gia
Di tích danh thắng Đá Dựng03/08/2007Quốc gia
Di tích chứng tích chiến tranh chùa Xà Xía11/08/2003Tỉnh
Di tích lịch sử văn hóa chùa Phù Dung07/04/2004Tỉnh
Di tích lịch sử văn hóa chùa Tam Bảo03/09/2004Tỉnh
Di tích lịch sử văn hóa Đình thần Thành Hoàng27/01/2009Tỉnh

Mũi Nai (bưu ảnh bán trước năm 1965). Ảnh: Blog THPT Hà Tiên Xưa

Mũi Nai (bưu ảnh bán trước năm 1965). Ảnh: Blog THPT Hà Tiên XưaBài viết liên quan: