Thứ Sáu, 21 tháng 10, 2016

[Clip Cover] Hãy Ra Khỏi Người Đó Đi - (Diễm Trinh - Hà Tiên)
Diễm Trinh (Hà Tiên) - "Bản sao" ca sĩ Siu Black trong "Tuyệt chiêu siêu diễn" vừa có một đoạn cover ca khúc Hãy Ra Khỏi Người Đó Đi.Bài viết liên quan: