Thứ Hai, 24 tháng 10, 2016

[Cover] Bắt Đầu Là Điểm Dừng (Hoàng Anh - Hà Tiên)
Facebooker Hoang Anh Tran (Hà Tiên) - vừa có một đoạn cover Bắt Đầu Là Điểm Dừng.Bài viết liên quan: